ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิอการบดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมมาตรวิทยา (1117)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *