จ่ายสิทธิบริการกรณีทันตกรรม

ประกันสังคม จ่ายสิทธิบริการกรณีทันตกรรม

ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอดรวม 154 ล้านบาท
ผู้ประกันตนใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคม แบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ในเดือนตุลาคม 2562
ที่ผ่านมามียอดกว่า 221,259 ครั้ง

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี
– ถอนฟัน
– ขูดหินปูน
– อุดฟัน
– ผ่าฟันคุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *