บำเหน็จ & บำนาญ จากกองทุนประกันสังคม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

ที่มา : https://www.checkraka.com เงินจากกองทุนประกันสังคมที่เราจะได้รับหลังจากที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เรียกว่าเป็นเงิน “บำเหน็จ” และ “บำนาญ” เพื่อนๆ เคยสงสัยมั้ยว่า ในฐานะผู้ประกันตนอย่างเรานั้นควรจะเลือกเงินที่เป็นแบบ “บำเหน็จ” หรือ “บำนาญ” ดีกว่า และแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุด วันนี้ CheckRaka.com จับประเด็นนี้มาขยายให้เพื่อนๆ ได้รู้ถึงความเหมือน และความแตกต่างกันค่ะ เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ จ่ายเงินสมบทไม่ครบ 180 เดือน ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ จ่ายเงินสมบทมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา Read More …

โรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตลอดหน้าฝน พบโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีก 2 เดือน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ที่มา : กรมควบคุมโรค โทร 1422

จ่ายสิทธิบริการกรณีทันตกรรม

ประกันสังคม จ่ายสิทธิบริการกรณีทันตกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอดรวม 154 ล้านบาท ผู้ประกันตนใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคม แบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมามียอดกว่า 221,259 ครั้ง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี – ถอนฟัน – ขูดหินปูน – อุดฟัน – ผ่าฟันคุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506